Decco SafePack שאלות נפוצות - Decco SafePack
default-logo

ש: מה היא הסבילות לשאריות עבור המוצרים שלך?

הסבילות (טולרנטיות) לשאריות חומרים הינה שונה ברחבי העולם, כל מדינה ומדינה מגדירה את הסבילות לשאריות זו. חשוב להבין שסבילות לחומרים יכולה להשתנות מהעת לעת. לכן חשוב לזהות בבירור את הסבילות והשאריות לפני כל יישום של משלוח של פירות שטופל. קיים מסד נתונים הבינלאומי לרמה המקסימלית המותרת על הפרי.


ש: האם למוצרים שלך ישנו רישוי לשימוש על מזון?

כל מוצרי סייפ-פק מורשים ע"י גופי המדינה כמו הגנת הצומח ומשרד הבריאות. כיוון שאנו חברה רב לאומית חלק גדול מהמוצרים שלנו גם מורשה באירופה (EU) ובארה"ב ע"י ה – EPA וה – .FDA כמו כן, מפעלינו בארץ פועל בתנאים סניטריים קפדניים ותוך ציות מלא לנוהלי ה - GMP. אנחנו יכולים לספק תיעוד הולם על פי דרישה.