Decco SafePack איכות הסביבה - Decco SafePack
default-logo

צוות "המחקר ופיתוח" של חברת סייפ-פק, בודק ומעריך את ההשפעה של תהליכי הייצור במפעל והשפעתו על איכות הסביבה.
 
כל תכנית חדשה עוברת תהליך קפדני של מחקר כדי לוודא שהיא מפחיתה את עלויות הייצור ועומדת בתקנים של איכות הסביבה.
האתגר לצוות הייצור הוא להפחית עלויות מחד ומאידך לעשות שימוש בשיטות ייצור שיפחיתו פליטת חומרים והזרמת שפכים, תוך שמירה על שימוש מופחת באנרגיה.
 
בטיחות מזון
 
בטיחות מזון היא המוקד של תשומת לב עבור לקוחותינו, לחברת סייפ-פק ועובדיה הבנה ברורה של החלק האינטגרלי שלנו בתוכניות בטיחות המזון שלהם. צוות השירות הטכני שלנו הוכשר לדעת מה צפוי לאורך כל תהליך הביקורת. אנו מספקים מידע כדי לסייע ללקוחותינו לשמור על התאמה של הטיפול במוצר לאחר קטיף לדרישה הכללית. פנה לנציג השירות הטכני שלך לקבלת מידע נוספת.