Decco SafePack מעבדת שאריות - Decco SafePack
default-logo

לקוח יקר
מעבדת השאריות של חברת מוצרי סיפ-פק בע"מ בודקת שאריות של חומרי הדברה בתוצרת חקלאית, נכון להיום המעבדה בודקת מטריצות חומציות בעלות תכולת מים גבוהה ותכולת שומן הנמוכה מ 2% (לדוג'-הדרים, ענבים, רימונים). בנוסף מזון ממקור צמחי בעל תכולת מים גבוהה (מנגו בלבד).

המעבדה בודקת מעל 80 חומרים המשמשים בחקלאות ובסביבתה.

המעבדה מוסמכת על ידי ISRAC עבור 37 חומרים.

המעבדה שמה דגש על מתן תוצאות מהיר ועל קשר עם הלקוח

לצורך מתן שירות בהסמכה יש למלא סקר חוזה טרם שליחת דוגמאות לסקר לחץ כאן

להלן מידע רלוונטי

  1. במידה והבדיקה המבוקשת נכללת בהיקף ההסמכה, תדווח התוצאה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
  2. דו"ח רשמי של הבדיקה יועברו לנציג הלקוח בדוא"ל
  3. LOD/LOQ (גבול הכימות וגבול הגילוי) מופיעים באתר החברה.
  4. דיגום ושינוע הם באחריות הלקוח.
    * יש לבצע את הדיגום בהתאם להנחיות משרד החקלאות בקובץ-"הנחיות לדיגום תוצרת בבקרה עצמית לייצוא,לבדיקת שאריות חמרי הדברה".
  5. תיעוד נלווה: דוגמאות תימסרנה בליווי מדבקה שתמולא בבית האריזה.
  6. לוח זמנים: עבור מרבית הבדיקות לוח הזמנים לקבלת תוצאות הוא 2-3 ימי עבודה ממועד קבלת הדוגמה.
  7. שמירת דוגמה: דוגמאות הפרי המרוסקות יישמרו חודש בהקפאה במעבדה.

החזרת דוגמה: הבדיקה היא בדיקה הורסת –במידה והלקוח מעוניין בהחזרת חלק מהדוגמה ובמידה והדבר אפשרי יש לציין בטופס בהערות .