Decco SafePack שירות טכני-מקצועי - Decco SafePack
default-logo

serviceצוות השירות הטכני של סייפ-פק, הוא צוות של אנשי מקצוע ייעודיים שמספקים המלצות לשימוש בחומרים וטכנולוגיות טובות ביותר כדי לספק הגנה על היבולים ולהאריך את חיי המדף של פירות וירקות.

הצוות שלנו מבקר באופן סדיר אצל הלקוחות כדי לבצע מבדק מפורט של הפעילות השוטפת, יחד עם עצות והמלצות לצרכים עתידיים.

השירותים שמבוצעים במהלך ביקורים אלו כוללים:

♦ הבטחת הדיוק של היישומים הכימיים

♦ פיקוח של שיטות הטיפול בפרי

♦ איסוף של דגימות נוזל לניתוח ריכוז

♦ איסוף של דגימות פרי לבדיקת שאריות

♦ אנליזה של נבגי פטריות ומחלות של הפרי/ירק, ברחבי המתקן

♦ פגישות אישיות עם מנהלי המתקן, על מנת  לדון בכל הצרכים או בעיות ספציפיות –  כולל שיטות אחסון, נוהלי הבחלה, הנחיות בטיחות מזון ונושאים רבים אחרים

♦ אנשינו פרושים בכל רחבי הארץ – צפון, מרכז, דרום וערבה.