Decco SafePack הבית - Decco SafePack

default-logo

slide3

חברת בת של DECCO World Wide
הארגון המוביל בעולם וחלוץ בחידושים טכנולוגיים

slide1

מוצרי סייפ-פק בע’’מ
מהמובילים בעולם בטיפול בפירות וירקות
לאחר הקטיף

slide4

מובילה בשוק הישראלי
מספקים פתרונות מתקדמים לטיפול בתוצרת חקלאית

slide2

מעל 60 שנות פיתוח
פתרונות מתקדמים לטיפול בתוצרת חקלאית

ברוכים הבאים למוצרי סייפ-פק, חברת בת של חברת DECCO העולמית

אנו מציעים פתרונות סינון אוויר המאפשרים שימור טריות של תוצרת חקלאית, שיפור ההיגיינה והפחתה משמעותית באובדן

תוצרת בכל שלבי האספקה. הפתרונות בתחום הארכת חיי התוצרת לאחר הקטיף מותאמים לצרכי חברות להובלת תוצרת

חקלאית, מפעילים לוגיסטיים, יצואנים, מגדלים ומפיצים (קרא עוד...)

cube4

מוצרי סייפ-פק מציעה פתרונות לאחסון התוצרת החקלאית להשגת תוצאות מיטביות ושיפור האיכות...
(קרא עוד)

cube3

מוצרי סייפ-פק שמה לה למטרה
לפתח ולייצר מוצרים שהם ידידותיים
לסביבה,הפחתה בשימוש
בכימיקלים... (קרא עוד)

cube2

עיסוק במו"פ, ייצור ושיווק פתרונות
אורגניים לטיפול בתוצרת החקלאית
לפני קטיף. בין המוצרים - דקושילד,
דקוטאב ובונגרו.... (קרא עוד)

cube1

טיפול בתוצרת חקלאית ע"י שימוש
בטכנולוגיות ובמוצרים שונים על מנת
להאריך את חיי המדף של התוצרת
החקלאית... (קרא עוד)